Zoeken op deze site:

Duurzaam houderijsysteem

Het Optimum Vita-concept is op meerdere duurzaamheidsaspecten doorberekend.

Door een efficiënt management en voersysteem realiseert Optimum Vita een fosfaat- en stikstofreductie van drie procent per kuiken. Ook het grondgebruik is hierdoor drie procent lager dan bij een gangbaar systeem voor het houden van vleeskuikens.

De CO2-Voetafdruk of ‘Carbon Footprint’ is een maat voor de uitstoot van CO2. Deze is bij Optimum Vita 14 procent lager dan in een standaardsysteem. Dat komt met name door een lagere voederconversie, toepassing van restwarmte uit biogas, hergebruik van warmte en geen transport van eendagskuikens.

Bovendien zal het antibioticagebruik van Optimum Vita naar verwachting een stuk lager zijn. Doordat de broedeieren rechtstreeks van één vermeerderaar komen, is er geen kruisbesmetting. De kuikens kunnen ook meteen eten en drinken nadat ze uit het ei komen. Een optimale start voor gezonde en sterke kuikens.

Duurzaamheidslabel Optimum Vita

 • Fosfaatreductie
  3% verbetering per kuiken
 • Stikstofreductie
  3% verbetering per kuiken
 • Biodiversiteit
  3% minder grondgebruik
 • Klimaatverandering
  14% lagere Carbon Footprint per kuiken
 • Antibioticareductie